FU - Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets opgaver:
 Regnskab:

 1. Behandle og koordinere budgetforslag fra udvalgene
 2. Udarbejde hovedbudgetforslag i samarbejde med kassereren
 3. Det samlede budget indstilles til godkendelse i bestyrelsen
 4. Behandle ansøgninger om budgetoverskridelser
  Ansøgninger om budgetoverskridelser over kr. 5000,- forelægges bestyrelsen
  Ansøgning om budgetoverskridelse op til kr. 5000,- afgøres af FU
   
   
  Referater:
   
  FU laver skriftligt referat som opbevares af sekretæren for FU.
   
   Sponsor aftale:
   
  FU er ansvarlig for OK aftalen.
   
   Ansvarlig for indkøbsaftale:
   
  Vi har indkøbsaftale med Sport 24 i Vejle. Benyttes når der skal købes tøj/udstyr til de enkelte afdelinger i HGU. Aftalen er gældende pr. 1. maj 2013.                         
   
   Andre opgaver:
  Udarbejde indstillinger til bestyrelsen til beslutning på baggrund af modtagne emner/forslag fra udvalgene og egne forslag/ideer.
   
  Udarbejde forslag til vedtægtsændringer
   
  Bistå udvalgene med råd og vejledning ved budgetlægning m.m.
Udviklingsgruppen:

Som en udløber af DM i foreningsudvikling er der dannet en gruppen tilknyttet direkte til Forretningsudvalget (FU) som løbene tager sig af udvikling af foreningen.

Nogle målene er:

• Inspiration til at gå nye veje
• Hjælp til at udvikle en attraktiv forening
• Støtte til at holde fokus på udviklingen
• Opmærksomhed fra andre foreninger
• Mulighed for at sætte vores forening på landkortet

Gruppen er pt. uden medlemmer - opgaven varetages lige nu af FU
Klik på en fil for at downloade.
Kontaktpersoner fra FU til afdelingerne (0.1 Mb)
Fordeling af ansvarsopgaver i FU (0.1 Mb)
Vedtægter - HGU (8.1 Kb)
Samværspolitik - HGU (82.5 Kb)
HGU | Multihus Højen | Jenlevej 5, 7100 Vejle | CVR-nr 30405072